Επενδυτικές Σχέσεις - 23.12.2016

Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ

                                                                     Ανακοίνωση

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στις 22 Δεκεμβρίου 2016, υπεγράφη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η πρώτη δανειακή σύμβαση «HIGH VOLTAGE SUBSTATIONS AND SMART METERING», ύψους € 40 εκατ., στο πλαίσιο συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης ύψους € 85 εκατ. για επενδύσεις που έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των Δικτύων Διανομής Η/Ε της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας.

 

H χρηματοδότηση αυτή, θα υποστηρίξει το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση 40 χιλιομέτρων υποβρυχίων καλωδίων, υποσταθμούς υψηλής και μέσης τάσης καθώς και την ανάπτυξη και εγκατάσταση πιλοτικού προγράμματος έξυπνων μετρητών σε 170,000 πελάτες χαμηλής τάσης, βελτιώνοντας σημαντικά την αξιοπιστία της παροχής και μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.

 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form