Επενδυτικές Σχέσεις - 24.03.2016

Υδροηλεκτρική Παραγωγή

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι, λόγω των αυξημένων κατά την τρέχουσα περίοδο εισροών στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της, σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) θα αυξήσει την Υδροηλεκτρική Παραγωγή για πλημμυρική ανάσχεση και αποφυγή υπερχειλίσεων.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form