Επενδυτικές Σχέσεις - 22.03.2016

Τροποποίηση του κανονισμού διακανονισμών οφειλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι το Συμβούλιο Διεύθυνσης στη σημερινή του συνεδρίαση 22.03.2016 αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Εταιρείας τις ακόλουθες ρυθμίσεις για την εξόφληση των οφειλών των πελατών.
1.    Από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν  τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.
       Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα.
       Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.


2.    Από 01.08.2016 και εξής θα ισχύουν για όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς -πλην των εποχικών και αγροτών-  πελάτες τα εξής:
•             Μηνιαίες Δόσεις:        Ύψος ίσο κατ’ αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια
βάση,  μηνιαίου  λογαριασμού  αλλά με ελάχιστο αριθμό   δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.
•             Προκαταβολές :
(α)   Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά: 5%
(β)   Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά: 15%


Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016 
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form