Επενδυτικές Σχέσεις - 08.08.2016

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με  δημοσιεύματα για τις διατάξεις του Νόμου για τις ΑΠΕ που ψηφίσθηκε στις 4/8, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι:

  1. Δεν θα προβεί σε αύξηση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας των τιμολογίων της.
  2. Σε ό,τι αφορά το ΕΤΜΕΑΡ (τέλος για τις ΑΠΕ) που συνεισπράττεται μέσω των τιμολογίων, υπογραμμίζεται ότι η τιμή του  καθορίζεται από την Πολιτεία.
  3. Σε ό,τι αφορά το ύψος της αποζημίωσης των παραγωγών ΑΠΕ σε συνάρτηση με τη συνεπεία της ενέργειας των ΑΠΕ, μείωση της οριακής τιμής του συστήματος, τα μεγέθη που αναφέρονται (π.χ. 6 ευρώ/ MWH) είναι τουλάχιστον αμφισβητήσιμα με βάση τους υπολογισμούς της ΔΕΗ. Θεωρείται αυτονόητο ότι το τελικό μέγεθος που θα προκύψει με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, θα είναι προϊόν αντικειμενικής μελέτης και διαβούλευσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
    Υπενθυμίζεται πάντως ότι η ΔΕΗ ως προμηθευτής καταβάλλει ήδη στους παραγωγούς των ΑΠΕ τη διαφορά μεταξύ της οριακής τιμής και του μέσου μεταβλητού κόστους των θερμικών συμβατικών μονάδων παραγωγής.
  4. Τέλος, και με αφορμή τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ που εισήγαγε ο νόμος, η ΔΕΗ επαναφέρει το πάγιο αίτημά της για απόδοση του ΕΤΜΕΑΡ στους δικαιούχους αφού το εισπράξει. 

 

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form