Επενδυτικές Σχέσεις - 31.05.2016

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

                                                                Ανακοίνωση

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με το ποσό για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που χρεώνεται στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ διευκρινίζει τα ακόλουθα προς αποκατάσταση της αλήθειας:

Τα τιμολόγια της ΔΕΗ για το 2015 περιελάμβαναν χρεώσεις για ΥΚΩ της τάξης των € 625 εκατ. και όχι € 720 εκατ. όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Το κόστος της ΔΕΗ για την παροχή των ΥΚΩ, το οποίο έπρεπε να καλυφθεί από τις χρεώσεις αυτές αφορά στο 2014 και ανήλθε σε € 758 εκατ. Άρα όχι μόνο δεν «περίσσεψαν» € 93 εκατ. όπως αναφέρεται στα εν λόγω δημοσιεύματα, αλλά η ΔΕΗ υποανέκτησε € 133 εκατ. περίπου.  Το αντίστοιχο κόστος παροχής ΥΚΩ για το 2015, το οποίο θα πρέπει να ανακτηθεί εντός του 2016 εκτιμάται σε € 720 εκατ. περίπου. Η συνολική υποανάκτηση της ΔΕΗ για την παροχή ΥΚΩ ανέρχεται στο ποσό των € 600 εκατ. περίπου. για τα έτη 2012-2015.   

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form