Επενδυτικές Σχέσεις - 09.12.2016

Σχολιασμός δημοσιεύματος

                                                                   Ανακοίνωση

Σχολιάζοντας δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου το οποίο αναφέρει ότι «ο SSM έχει ζητήσει από τις ελληνικές τράπεζες να μην χρηματοδοτούν με νέα δάνεια την ΔΕΗ», η ΔΕΗ ενημερώνει ότι έχει πρόσφατα λάβει ενδεικτική πρόταση από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών για νέα χρηματοδότηση ύψους €200 εκατ., στην οποία αναφέρθηκε επίσης και ο οίκος αξιολόγησης S&P στην έκθεσή του με ημερομηνία 25.11.2016. Οι όροι της πρότασης αυτής τελούν, ως είθισται, υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της ΔΕΗ και των τραπεζών.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form