Επενδυτικές Σχέσεις - 05.10.2016

Σχολιασμός δημοσιεύματος

                                                                      Ανακοίνωση

 

Σχολιάζοντας άρθρο του σημερινού ηλεκτρονικού τύπου, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι " Για φέτος και το 2017, η ΔΕΗ καλείται να αναχρηματοδοτήσει λήξεις δανείων ύψους κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ.", και προκειμένου για την έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι:

  - Για την μητρική εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε., οι υπολειπόμενες λήξεις δανείων για το 2016 (1.10.2016-31.12.2016) ανέρχονται σε € 147 εκατ. (μη συμπεριλαμβανόμενης γραμμής αλληλόχρεου λογαριασμού € 30 εκατ.) ενώ ήδη η Εταιρεία εντός του 2016 έχει αποπληρώσει χρεωλύσια ύψους €235  εκατ. Οι λήξεις δανείων για το 2017 ανέρχονται σε €640 εκατ., και επομένως μαζί με τις υπολειπόμενες λήξεις για το 2016 αθροίζουν σε € 787 εκατ. και όχι σε €1,5 δις που αναφέρει το άρθρο. Αναφορικά με το ομόλογο λήξεως 2017 και ύψους €200 εκατ., η Εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα και θα προχωρήσει κανονικά στην αποπληρωμή του. Βεβαίως σε συνάρτηση με τις συνθήκες της αγοράς θα εξετάσει και την αναχρηματοδότηση του μέσω νέας έκδοσης. Γενικά, η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά και εξετάζει όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

  - Επιπρόσθετα, η θυγατρική της εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές τράπεζες για αναχρηματοδότηση δανείων συνολικού ύψους €337 εκατ.

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form