Επενδυτικές Σχέσεις - 20.09.2016

Σύσταση θυγατρικής στην Αλβανία

                                                                        Ανακοίνωση

 Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη σύσταση θυγατρικής εταιρίας στην Αλβανία, με την επωνυμία “PPC Albania” με έδρα τα Τίρανα, στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το 100% των μετοχών. Το αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €150.000.

 Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form