Επενδυτικές Σχέσεις - 29.06.2016

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετά την εκλογή  του Εκπροσώπου των Εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)», στη συνεδρίαση της 29.6.2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),

- Μάργαρης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος),

- Σπίγκος Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),

- Δημητρίου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος),

- Διαμαντής Στέφανος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος),

- Κομνηνός Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος),

- Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος).

H θητεία των έξι μελών του Δ.Σ. λήγει στις 20 Απριλίου του 2018.

Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. – Εκπροσώπου των Εργαζομένων λήγει στις 23.6.2019.

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016              

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form