Επενδυτικές Σχέσεις - 25.11.2016

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2016, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis-metoxwn/anakoinwseis-gia-genikes-suneleuseis-twn-metoxwn-2/extraordinary-general-meeting-of-shareholders-of-p  
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 168 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 184.855.605 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 79,679%.
Για το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : «Λήψη απόφασης για: α) την ανάδειξη προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συμμόρφωση με τα άρθρα 143 και 144 του Ν. 4389/2016, ως ισχύει, β) την έγκριση του τελικού Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement), και γ) την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών», σε σύνολο 184.855.605 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 181.453.040 ψήφισαν υπέρ (98,159 %) και 3.402.565 ψήφισαν κατά (1,841%).
Για το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης : «Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου», σε σύνολο 184.855.605 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, 181.373.668 ψήφισαν υπέρ (98,116 %), και 3.481.937 ψήφισαν κατά (1,884%).


Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016


Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form