Επενδυτικές Σχέσεις - 17.11.2016

Προσφυγή ΔΕΗ στο ΣτΕ για "ΝΟΜΕ"

                                                                      Ανακοίνωση

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 14.11.2016 αίτηση ακυρώσεως κατά των διοικητικών πράξεων μέσω των οποίων εξειδικεύτηκε ο μηχανισμός πώλησης από την ΔΕΗ, δυνάμει δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή εκκίνησης, προς Επιλέξιμους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας που θεσπίστηκε με τον Ν.4389/2016. Ειδικότερα, προσέβαλε τις σχετικές αποφάσεις περί μεθοδολογίας προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και της εξ αυτής προκύπτουσας τιμής για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού, περί Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και περί ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση.

 

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form