Επενδυτικές Σχέσεις - 29.03.2016

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2015 στους Αναλυτές

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, την ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2015, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.dei.gr).

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form