Επενδυτικές Σχέσεις - 29.03.2016

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016 της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την καταρχήν πρόθεσή της για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2016, ως εξής:

- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2015 : 29 Μαρτίου 2016.

- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα

   έτους 2015 : 29 Μαρτίου 2016.

- Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dei.gr) της Ετήσιας  

  Οικονομικής  Έκθεσης 2015 : 29 Μαρτίου 2016.

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 29 Ιουνίου 2016.

Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2015.

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form