Επενδυτικές Σχέσεις - 13.09.2016

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, το νέο ΔΣ της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

-Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος) 

-Άννα Καμηλέρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, (Οικονομολόγος)

-Φώτιος Βρότσης, Διευθύνων Σύμβουλος, (Μηχανολόγος – Μηχανικός)

-Στέλλα Κοβλακά, Εντεταλμένη Σύμβουλος (Οικονομολόγος)

-Χρήστος Αργυριάδης, Μέλος, (Πολιτικός Μηχανικός)

-Γεώργιος Βουγιουκαλάκης, Μέλος, (Γεωλόγος)

-Ηλίας Μοναχολιάς, Μέλος (Πολιτικός Μηχανικός)

-Σωτήριος Μπούζας, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)

-Ιωάννης Ματθαιουδάκης, Μέλος, (Οικονομολόγος)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 09.09.2019.

 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form