Επενδυτικές Σχέσεις - 29.06.2016

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 το νέο Δ.Σ. της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος, (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

- Καμηλέρη Άννα, Αντιπρόεδρος, (Οικονομολόγος)

- Βρότσης Φώτιος, Διευθύνων Σύμβουλος, (Μηχανολόγος- Μηχανικός)

- Κοβλακά Στέλλα, Εντεταλμένη Σύμβουλος, (Οικονομολόγος – πρ. τραπεζικό  

   στέλεχος)

- Αργυριάδης Χρήστος, Μέλος, (Πολιτικός Μηχανικός)

- Βουγιουκαλάκης Γεώργιος, Μέλος, (Γεωλόγος)

- Μοναχολιάς Ηλίας, Μέλος, (Πολιτικός Μηχανικός)

- Μπλίκας Θεόδωρος, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)

- Μπούζας Σωτήριος, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 23.06.2019.

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form