Επενδυτικές Σχέσεις - 14.07.2016

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε σώμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετά την εκλογή των κ.κ. Γεώργιου Ανδριώτη, Χρήστου Παπαγεωργίου, Βασίλειου Χατζηαθανασίου, Λάζαρου Σταθάκη και Κυριάκου Μάγγου, ως μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Ιουλίου 2016, όπως συνεχίστηκε από την 30η Ιουνίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 14 Ιουλίου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής :

 

·       Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 07.04.2018.

 

·       Ανδριώτης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 10.07.2019.

 

·       Αλεξάκης Παναγιώτης, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 17.12.2018.

 

·       Βατάλης Άρης, Τεχνικός, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε., Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος. Λήξη θητείας του έως τις 17.12.2018.  

 

·       Καραλευθέρης Παντελής, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 05.06.2019.

 

·       Μάγγος Κυριάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε., Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 10.07. 2019.

 

·       Παπαγεωργίου Χρήστος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 10.07.2019.

 

·       Σταθάκης Λάζαρος, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 10.07.2019.

 

·       Φωτόπουλος Νικόλαος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε., Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 05.06.2019.

 

·       Χατζηαθανασίου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 10.07.2019.

 

 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2016

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form