Επενδυτικές Σχέσεις - 09.11.2016

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων ΗΔ της ΕΓΣ

                                                                      Ανακοίνωση

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2016, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, https://www.dei.gr/Documents2/Γενικές%20Συνελεύσεις%202016/Επεξηγήσεις%20θεμάτων%20ΕΓΣ%2024112016%20.pdf

 

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2016

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form