Επενδυτικές Σχέσεις - 28.09.2016

Επεξηγήσεις επί του πρώτου θέματος της ΗΔ της ΕΓΣ

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2016, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης : https://www.dei.gr/Documents2/Γενικές%20Συνελεύσεις%202016/Επεξηγήσεις%20θεμάτων%20ΕΓΣ%2005102016%20.pdf

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form