Επενδυτικές Σχέσεις - 02.02.2016

Απόφαση Δ.Σ. για πολιτική βελτίωσης της εισπραξιμότητας

                                                              Ανακοίνωση

 Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε την έγκριση, ως μέτρο για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας της Επιχείρησης, της παροχής κινήτρων στους συνεπείς επαγγελματικούς πελάτες, υπό τη μορφή επιστροφής, μέσω συμψηφισμού, ποσού έως 10% επί του ανταγωνιστικού σκέλους των εκδοθεισόμενων λογαριασμών των εφεξής καταναλώσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών και τυχόν δόσεων διακανονισμών.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2016

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form