Επενδυτικές Σχέσεις - 10.10.2016

Απάντηση σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

                                                                      Ανακοίνωση

 Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι η διαφορά μεταξύ της τιμολόγησης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και της προβλεπόμενης εκκαθάρισης για τη χρονική περίοδο 1.1.2014 - 30.6.2016 ανέρχεται στο ποσό των 54,4 εκατ. ευρώ.  Το ποσό αυτό είναι ήδη σε πρόβλεψη και επομένως έχει ήδη επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο αυτή.

 

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form