Επενδυτικές Σχέσεις - 24.11.2016

Απάντηση σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

                                                                       Ανακοίνωση

 

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι:

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Νόμων 4414/2016 και 4427/2016 θεσπίστηκε χρέωση η οποία αφορά τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. Η νέα χρέωση επιβάλλεται στους  εκπροσώπους φορτίου (δηλαδή στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας) για το σύνολο της ενέργειας που απορροφούν από τη χονδρεμπορική αγορά στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, και επιμερίζεται με βάση το μερίδιό τους στην λιανική αγορά. Σύμφωνα με το τελευταίο Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου για τον μήνα Οκτώβριο, το οποίο έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ (http://www.lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/ape-sithya/miniaia-deltia-eidikoy-logariasmoy-ape-sithya/), η παραπάνω χρέωση εκτιμάται σε € 34 εκατ. για το τελευταίο τρίμηνο του 2016 και σε € 372 εκατ. για όλο το 2017. Η αντίστοιχη επιβάρυνση στα αποτελέσματα της ΔΕΗ με βάση το εκτιμώμενο μέσο μερίδιό της στη λιανική αγορά για το τελευταίο τρίμηνο του 2016 και όλο το 2017, σύμφωνα με την προβλεπόμενη απώλεια μεριδίου της ΔΕΗ όπως αναφέρεται στον Ν. 4389/2016,  εκτιμάται σε περίπου € 30 εκατ. και € 300 εκατ. αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, μέχρι σήμερα η ΔΕΗ έχει ήδη καταβάλει στο ΛΑΓΗΕ ποσό € 16,6 εκατ. που αφορά στην αναλογούσα χρέωση για το 2016.

 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form