Επενδυτικές Σχέσεις - 29.12.2016

Επεξηγήσεις επί του πρώτου θέματος ΗΔ της ΕΓΣ

                                                                   Ανακοίνωση

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2017, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, https://www.dei.gr/Documents2/Γενικές%20Συνελεύσεις%202017/Επεξηγήσεις%201ου%20θέματος%20ΕΓΣ%2012012017.pdf

 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

 

 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form