Επενδυτικές Σχέσεις - 03.11.2015

Υπογραφή δύο δανειακών συμβάσεων μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΕΤΕπ

Ανακοίνωση 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της, Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) υπέγραψε σήμερα 3 Νοεμβρίου 2015, δύο δανειακές συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ως ακολούθως:

1. τη δεύτερη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης ύψους €70 εκατ. ομάδας έργων υπό τη γενική επωνυμία « IPTO Transmission I» στο πλαίσιο μιας συνολικής εγκεκριμένης από την ΕΤΕπ γραμμής χρηματοδότησης ύψους € 140 εκατ. Η πρώτη δανειακή σύμβαση ύψους € 70 εκατ. είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 2014.

2. τη δεύτερη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης ύψους €65 εκατ. για το έργο «Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα - Φάση Α’» στο πλαίσιο μιας συνολικής εγκεκριμένης από την ΕΤΕπ γραμμής χρηματοδότησης ύψους € 130 εκατ. Η πρώτη δανειακή σύμβαση ύψους € 65 εκατ. είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 2014.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2015 

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form