Επενδυτικές Σχέσεις - 02.06.2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - Οικονομικό Ημερολόγιο 2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την καταρχήν πρόθεσή της για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2015, ως εξής:
- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2014 : 27 Μαρτίου 2015.
- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα
έτους 2014 : 30 Μαρτίου 2015.
- Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.dei.gr της Ετήσιας Οικονομικής
Έκθεσης 2014 : 27 Μαρτίου 2015.
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 29 Ιουνίου 2015.
- Με βάση τα μετά από φόρους κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την καταβολή μερίσματος ύψους € 0,05 ανά Μετοχή.
- Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2014: 20 Ιουλίου 2015, δηλαδή μετά την 17 Ιουλίου
2015 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της
μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.
- Δικαιούχοι μερίσματος - Record date : 21 Ιουλίου 2015.
- Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσης 2014 μέσω Τραπέζης: 27 Ιουλίου 2015.
Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form