Επενδυτικές Σχέσεις - 11.12.2015

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

                                                                    Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει ότι αναφορές δημοσιευμάτων του τύπου σε “δάνεια που έχουν δοθεί με υποθήκη και περιουσιακά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ” είναι παντελώς ανακριβείς. Καμία δανειακή σύμβαση της ΔΕΗ δεν έχει ως εξασφάλιση υποθήκη παγίων περιουσιακών στοιχείων. Επιπρόσθετα, αναφορά σε “όρο δανειακής σύμβασης της ΕΤΕπ, που προβλέπει επιστροφή σε ρευστό ή σε μετοχές που μπορούν να εξαγοραστούν σε διάστημα έξι μηνών σε περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων κατά το αντίστοιχο ποσό” είναι επίσης ανακριβής.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form