Επενδυτικές Σχέσεις - 27.05.2015

Σχολιασμός δημοσιεύματος                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή και νέο δημοσίευμα σχετικά με την διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της ΔΕΗ, η Εταιρεία επαναλαμβάνει όσα είχε ανακοινώσει στις 30 Απριλίου και συγκεκριμένα ότι η τοποθέτηση των ταμειακών της διαθεσίμων γίνεται μέσω ελληνικών εμπορικών τραπεζών και με βάση τις ανταγωνιστικότερες προσφορές, τη διασπορά του κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη τις ταμειακές ροές για την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας. Η ΔΕΗ διευκρινίζει επίσης ότι η αναφορά του δημοσιεύματος ότι "η ΔΕΗ καλείται μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή εντός της εβδομάδας να καταβάλει την προκαταβολή ύψους 200 εκ. ευρώ για την επένδυση της Πτολεμαΐδας, με κίνδυνο εάν δεν καταβληθούν τα χρήματα να διαλυθεί η σύμβαση" είναι ανακριβής. Η Σύμβαση για την κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα V προβλέπει ότι η προκαταβολή των 200 εκατ. ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί εντός 10 εργασίμων ημερών από την έκδοση της οικοδομικής αδείας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί το αμέσως προσεχές διάστημα από τον δήμο Εορδαίας. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προκαταβολής είναι απόλυτα διασφαλισμένο.


Αθήνα, 27 Μαΐου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form