Επενδυτικές Σχέσεις - 15.05.2015

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

                                    
                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της εταιρίας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εκλέγοντας ως Πρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κο Κορωνιωτάκη Εμμανουήλ & Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κo Μπλάνα Ιωάννη.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Μπλάνας Ιωάννης Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Διευθύνων Σύμβουλος
Γεωργαντζής Γεώργιος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Μέλος
Κορωνίδης Αθανάσιος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , Μέλος
Νικολόπουλος Φώτης Διοικητικο-οικονομικός , Μέλος / Εκπρόσωπος εργαζομένων
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχόμενη από 10.05.2015 και λήγουσα 10.05.2018, πλην του Εκπροσώπου των Εργαζομένων, του οποίου η θητεία λήγει την 10.06.2016.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2015

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form