Επενδυτικές Σχέσεις - 21.05.2015

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.


                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το ΔΣ της κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την εκλογή του κ. Ιωάννη Μάργαρη ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό του κ. Χρήστου Σπίγκου ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.
Μετά τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
2. Μάργαρης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος),
3. Σπίγκος Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
4. Δημητρίου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
5. Διαμαντής Στέφανος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
6. Κομνηνός Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
7. Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος).
H θητεία των έξι μελών του Δ.Σ. λήγει στις 20 Απριλίου του 2018.
Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. – Εκπροσώπου των Εργαζομένων λήγει στις 28.5.2016.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2015

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form