Επενδυτικές Σχέσεις - 07.04.2015

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σήμερα 07.04.2015, συνεχίστηκε κατόπιν αναβολής από 03.04.2015 της συζήτησης του πρώτου θέματος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της Εταιρίας. Η ΕΓΣ συγκλήθηκε σύμφωνα με την Πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 13.03.2015, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.dei.gr ).
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 285 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 182.969.343 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 78,87%.
Πρώτο θέμα: «Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου»,
Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 160.541.045 μετοχές- ψήφους, ψήφισαν «Υπέρ».
Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.532.926 μετοχές – ψήφους απείχαν από την ψηφοφορία.
Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.895.372 μετοχές- ψήφους, ψήφισαν «Kατά».
Κατόπιν τούτου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε, ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, τον κ Εμμανουήλ Παναγιωτάκη με τριετή θητεία έως τις 07.04.2018.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form