Επενδυτικές Σχέσεις - 01.10.2015

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους κ. κ. Μετόχους ότι, η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2009 εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Οι Μέτοχοι της Εταιρείας που δικαιούνται το προαναφερόμενο μέρισμα και οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν το έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να το εισπράξουν πριν την ημερομηνία αυτή. Επισημαίνεται ότι, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τα μη εισπραχθέντα μερίσματα χρήσης 2009 θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ, Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 10432, τηλέφωνο: 210-5230951, φαξ: 210-5230394.


Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form