Επενδυτικές Σχέσεις - 22.04.2015

Ορισμός Μελών ΔΣ για την Επιτροπή Ελέγχου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Ορισμός Μελών ΔΣ για την Επιτροπή Ελέγχου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, την Τρίτη 21 Απριλίου 2015, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τους κ.κ.:
1. Ανδριώτη Γεώργιο
2. Αλεξάκη Παναγιώτη
3. Παπαγεωργίου Χρήστο
Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form