Επενδυτικές Σχέσεις - 11.12.2015

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Μιχαήλ Βερροιόπουλου και την εκ νέου συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., ως ακολούθως:
- Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος, (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)
- Καμηλέρη Άννα, Αντιπρόεδρος, (Οικονομολόγος)
- Βρότσης Φώτιος, Διευθύνων Σύμβουλος, (Μηχανολόγος- Μηχανικός)
- Κοβλακά Στέλλα, Μέλος, (Οικονομολόγος – πρ. τραπεζικό στέλεχος)
- Βουγιουκαλάκης Γεώργιος, Μέλος, (Γεωλόγος)
- Μπλίκας Θεόδωρος, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)
- Μπούζας Σωτήριος, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 28.05.2018.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form