Επενδυτικές Σχέσεις - 03.06.2015

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., ως ακολούθως:
- Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος, (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)
- Καμηλέρη Άννα, Αντιπρόεδρος, (Οικονομολόγος)
- Βερροιόπουλος Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος, (Πολιτικός Μηχανικός)
- Βρότσης Φώτιος, Μέλος, (Μηχανολόγος- Μηχανικός)
- Βουγιουκαλάκης Γεώργιος, Μέλος, (Γεωλόγος)
- Μπλίκας Θεόδωρος, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)
- Μπούζας Σωτήριος, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός)
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form