Επενδυτικές Σχέσεις - 28.08.2015

Νέα Εμπορική πολιτική για πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την εφαρμογή νέας εμπορικής πολιτικής για πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Συγκεκριμένα, η νέα τιμολογιακή πολιτική περιλαμβάνει:
Α. Νέο Εταιρικό Τιμολόγιο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές χρεώσεις για μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και Ομίλους που έχουν πανελλαδικά πολλά και διαφορετικά σημεία εξυπηρέτησης των πελατών τους, με εφαρμογή από 1ης Σεπτεμβρίου 2015.
Β. Επέκταση των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμολογίων που αφορούν μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με ετήσιες καταναλώσεις ανά παροχή άνω των 13GWh και στις παροχές με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 10GWh και μείωση των υπόλοιπων τιμολογίων με εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου 2015.
Γ. Μείωση του τιμολογίου για τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες με ισχύ μεγαλύτερη από 25KVA με εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου 2015.
Δ. Επιβράβευση συνεπών οικιακών πελατών με επιστροφή του διπλάσιου της αξίας της πάγιας χρέωσης σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό για το έτος 2016, σε όσους έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς του έτους 2015. Με αυτόν τον τρόπο η Εταιρεία επιστρέφει περίπου €30 εκατ. σε ετήσια βαση στους συνεπείς καταναλωτές της.
Το συνολικό κόστος της νέας εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής εκτιμάται σε €80 εκατ. και στοχεύει στην παροχή ανταγωνιστικών τιμολογίων σε εταιρικούς και εμπορικούς πελάτες και στην επιβράβευση των συνεπών οικιακών πελατών, προσδοκώντας ότι οι κινήσεις αυτές, δεδομένης και της οικονομικής συγκυρίας, θα έχουν σημαντική θετική επίπτωση στη βελτίωση της εισπραξιμότητας και, κατά συνέπεια, των χρηματοροών και της ρευστότητας της Εταιρείας.

Αθήνα 28 Αυγούστου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form