Επενδυτικές Σχέσεις - 21.04.2015

Συγκρότηση σε Σώμα Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.


Συγκρότηση σε Σώμα Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

                                                                Ανακοίνωση

H ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 21 Απριλίου, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., εξελέγησαν έξι νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης θητείας των προηγούμενων μελών.
Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
2. Σπίγκος Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος),
3. Μάργαρης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
4. Δημητρίου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
5. Διαμαντής Στέφανος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
6. Κομνηνός Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος) και
7. Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος).
Η θητεία των εκλεγέντων έξι νέων μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει στις 20 Απριλίου του 2018.
Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. – Εκπροσώπου των Εργαζομένων λήγει στις 28.5.2016.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form