Επενδυτικές Σχέσεις - 08.06.2015

Επεξηγήσεις θεμάτων ΗΔ της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2015, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης,
https://www.dei.gr/Documents2/Γενικές%20Συνελεύσεις%202015/ΕπεξηγήσειςθεμάτωνΤΓΣ290615final.pdf

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form