Επενδυτικές Σχέσεις - 27.11.2015

Επεξηγήσεις επί του δεύτερου θέματος της ΗΔ της ΕΓΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2015, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης : https://www.dei.gr/Documents2/APE/ΕΓΣ%2007122015/Επεξηγήσεις%20ΕΓΣ07122015θέμα%202.pdf  


Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form