Επενδυτικές Σχέσεις - 04.03.2015

Διευκρινήσεις για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ ΔΕΗ ΑΕ ενημερώνει ότι, κατόπιν εξάμηνης διαπραγμάτευσης, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 υπογράφηκε μεταξύ της Διοίκησης της Εταιρείας και των εκπροσώπων των εργαζομένων η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με άμεση ισχύ και τριετή διάρκεια, η οποία δεν επιφέρει μισθολογική αύξηση.
Με αφορμή αναφορές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την παροχή σε είδος «τροφείου» σε εργαζομένους της ΔΕΗ ΑΕ, από την Εταιρεία διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η εν λόγω παροχή δεν θα είναι σε χρήμα, αλλά σε είδος, με πρώτη εφαρμογή την κάλυψη της δαπάνης έως κατ΄ ανώτατο όριο 6 ευρώ ημερησίως ανά εργαζόμενο του κόστους σίτισης στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες σε ορυχεία και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ καντίνες και κυλικεία.

Η επέκταση του μέτρου στους λοιπούς εργαζόμενους της ΔΕΗ θα γίνει σε δεύτερο χρόνο και μετά από μελέτη των τεχνικών πλευρών του ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη διασπορά των μονάδων της ΔΕΗ σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Εάν το μέτρο εφαρμοζόταν αμέσως και σε πλήρη έκταση, το ετήσιο κόστος του εκτιμάται ότι θα δεν θα υπερέβαινε τα €15 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας (ΔΕΗ ΑΕ), δηλαδή σε 2,3% περίπου του κόστους μισθοδοσίας και στο 0,25% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την τελευταία πενταετία το κόστος μισθοδοσίας της ΔΕΗ έχει μειωθεί αθροιστικά σε €2,8 δις εκατ. ευρώ περίπου ή €700 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, η παροχή ειδών σίτισης σε προσωπικό που απασχολείται σε βιομηχανικές και άλλες επιχειρήσεις προβλέπεται εδώ και δεκαετίες από τη νομοθεσία και αποτελεί πάγια πρακτική για πολλές επιχειρήσεις στη χώρα μας.


Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form