Επενδυτικές Σχέσεις - 20.03.2015

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σε σχολιασμό δημοσιευμάτων σχετικά με τη «διενέργεια επιτόπιου φορολογικού ελέγχου για επιστροφή ΦΠΑ» στη ΔΕΗ ΑΕ που προβλέπεται από απόφαση του ΥΠΟΙΚ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 372/18.3.2015 Τεύχος Β, η Εταιρία διευκρινίζει ότι :
- Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει υποβάλει αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με το Νόμο και τη διαδικασία που τηρείται σε ανάλογες περιπτώσεις.
- Η πραγματοποίηση φορολογικού ελέγχου για την επιστροφή ΦΠΑ προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και ο έλεγχος πριν από την επιστροφή είναι μία εξαιρετικά συνηθισμένη πρακτική εκ μέρους των φορολογικών αρχών, για περιπτώσεις εταιρειών που αιτούνται επιστροφής ΦΠΑ.


Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form