Επενδυτικές Σχέσεις - 23.12.2015

Ορισμός Μελών ΔΣ για την Επιτροπή Ελέγχου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τους κ. κ.: 
1. Ανδριώτη Γεώργιο 
2. Αλεξάκη Παναγιώτη 
3. Παπαγεωργίου Χρήστο 
Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την επόμενη Γενική Συνέλευση του έτους 2016. 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form