Επενδυτικές Σχέσεις - 07.12.2015

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 07.12.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σήμερα, Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με την Πρόσκληση που αναρτήθηκε στις 10.11.2015 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.dei.gr)
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 185 Μέτοχοι, εκπροσωπώντας 181.406.333 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι, διαπιστώθηκε απαρτία 78,19%.
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : «Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του».
Συγκεκριμένα σε σύνολο ψήφων 181.406.333 ψήφισαν έγκυρα μέτοχοι με 165.810.499 μετοχές - ψήφους , άκυρα μέτοχοι με 11.428.003 μετοχές – ψήφους, λευκά μέτοχοι με 2.690.749 μετοχές – ψήφους και απείχαν μέτοχοι με 1.477.082 μετοχές – ψήφους.
Ως νέα μέλη του Δ.Σ. εκλέχτηκαν με αλφαβητική σειρά οι κ. κ.
1. Παναγιώτης Αλεξάκης του Δημητρίου
2. Άρης Βατάλης του Χαρίσιου
Η θητεία των νέων μελών λήγει στις 17.12.2018.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: «Συμμόρφωση με το Ν.4336/2015 για κατάργηση της έκπτωσης 20% στα Τιμολόγια Υψηλής Τάσης. – Έγκριση νέων Τιμολογίων Υψηλής Τάσης».
Κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος το ελληνικό Δημόσιο προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Επιπροσθέτως της απόφασης 114/26.11.2015 του Δ.Σ. και λαμβάνοντας υπόψη πρώτον την κατάσταση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και δεύτερον λαμβάνοντας επίσης υπόψη το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση έκπτωση όγκου επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων ισχύος και ενέργειας επιπροσθέτως αυτών που αποφασίστηκαν με την απόφαση του Δ.Σ. Η πρόταση έχει ως εξής και αναφέρεται στη συνολική ετήσια κατανάλωση σε GWh ».

Συνολική ετήσια κατανάλωση στην ΥΤ (σε GWh)

 

Έκπτωση  όγκου επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων ισχύος  και ενέργειας

 

Έως και 10

0%

Άνω των 10 έως και 50

4%

Άνω των 50 έως και 200

6%

Άνω των 200 έως και 400

8%

Άνω των 400 έως και 700

10%

Άνω των 700 έως και 1000

12%

Άνω των 1000 έως και 2000

13%

Άνω των 2000

15%


Για την απόφαση για το θέμα αυτό όπως διαμορφώθηκε τελικά με βάση την πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου, σε σύνολο 181.406.333 ψήφων, ψήφισαν υπέρ 135.272.529 (74,569%), κατά 720.293 (0,397%) παρόντες 5.593.901(3,084%) και αποχή 39.819.610 (21,951%).
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : « Διάθεση ποσού που αντιστοιχεί στη χορήγηση τροφείου στο Προσωπικό της Επιχείρησης, σύμφωνα με την από 27.2. 2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε., για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και για τη σίτιση των παιδιών στα σχολεία».
Συγκεκριμένα σε σύνολο ψήφων 181.406.333 ψήφισαν υπέρ 178.584.543 (98,444 % ), κατά 93.023 (0,051%), παρόντες 4.882 (0,003%) και αποχή 2.723.885 (1,502 %).

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form