Επενδυτικές Σχέσεις - 23.04.2015

Απόφαση Ε.Ε, για τιμολόγηση της ΑτΕ

Απόφαση Ε.Ε, για τιμολόγηση της ΑτΕ 

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού –«ΓΔΑ»), η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιχείρηση στις 17-04-2015, για την τιμολόγηση της ΑτΕ το διάστημα 1-07-2010 έως 31-12-2013, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1. Η Επιχείρηση μελετά την απόφαση, την οποία εξέδωσε η ΓΔΑ, ενώ εκκρεμεί σχετική εκδίκαση στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε., προκειμένου να καθορίσει την τακτική της και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των Ελλήνων καταναλωτών.
Σημειωτέον, ότι κάποιες ερμηνείες που δίδονται από μερίδα του Τύπου, με τις οποίες επιχειρείται να συνδεθεί η εν λόγω απόφαση με το κόστος και την τιμολόγηση τόσο της ΑτΕ όσο και των άλλων καταναλωτών Υψηλής Τάσης, δεν έχουν καμία απολύτως βάση.
2. Στόχος της ΔΕΗ είναι η κατά το δυνατό μεγαλύτερη μείωση του κόστους της Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως διαμορφώνεται από τη λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικές παρεμβάσεις.
Για το σκοπό αυτό θα προβεί σε ολοκληρωμένη μελέτη για τον εντοπισμό και εξάλειψη των παραγόντων που συντελούν στην αύξηση του κόστους αυτού, η οποία θα εμπεριέχει προτάσεις με άμεσα και μεσομακροπρόθεσμα μέτρα.
Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΗ, μόνο από τη μείωση των μισθών του προσωπικού, εξοικονόμησε 2,8 δις ευρώ, ενώ επωμίσθηκε όλα τα βάρη των καταναλωτών από τις επιπτώσεις της κρίσης και επιβαρύνθηκε από τις στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ θεωρεί ότι τις συνέπειες της κρίσης και ειδικότερα τις επιπτώσεις από τις επιλογές του παρελθόντος στο κόστος της Ηλεκτρικής Ενέργειας επιβάλλεται να τις επωμιστούν όλες οι πλευρές.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form