Επενδυτικές Σχέσεις - 25.06.2015

Αδειοδότηση Θυγατρικής στην Βουλγαρία

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας, η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι εκδόθηκε, από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Βουλγαρίας, η άδεια εμπορίας στην κατά 85% θυγατρική μας εταιρεία στη Βουλγαρία, η λειτουργία της οποίας επίκειται, εντασσόμενη στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της ΔΕΗ για είσοδο σε νέες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form