Επενδυτικές Σχέσεις - 12.05.2015

Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

 
                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση του σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2015, εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τον κ. Βασίλη Χατζηαθανασίου, Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο, Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Εμμανουήλ Κορωνιωτάκη για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 29.6.2016.
Μετά τα πιο πάνω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :
• Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. Λήξη θητείας του έως τις 7.4.2018.
• Ανδριώτης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.
• Αλεξάκης Παναγιώτης, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λήξη θητείας του έως τις 17.12.2015.
• Γούτσος Σταύρος, Καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων, Εκτελεστικό Μέλος. Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.
• Θωμόγλου Παύλος, Επιχειρηματίας - Οικονομολόγος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Λήξη θητείας του έως τις 17.12.2015.
• Καραλευθέρης Παντελής, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Λήξη θητείας του έως τις 27.5.2016.
• Χατζηαθανασίου Βασίλης, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.
• Παπαγεωργίου Χρήστος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.
• Πραμμαντιώτης Παναγιώτης, Διδάκτωρ Φυσικός / Υπάλληλος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε., Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.
• Ταυρής Φίλιππος, Τραπεζικός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.
• Φωτόπουλος Νικόλαος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Λήξη θητείας του έως τις 27.5.2016.


Αθήνα, 12 Μαΐου 2015

Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form