Επενδυτικές Σχέσεις - 02.01.2015

Τιμολόγηση πελατών Υψηλής Τάσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.12.2014 και με στόχο τη διασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος:

• Επετεύχθη συμφωνία με την Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από 1.1.2014 σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ της 28.02.2014 καθώς και για τον τρόπο διευθέτησης παρελθουσών διαφορών μεταξύ των δύο εταιρειών.

• Όσον αφορά την εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε» που πλέον αποτελεί τη μοναδική επιχείρηση Υψηλής Τάσης που δεν προσήλθε για την υπογραφή σύμβασης προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, και δεν αποδέχεται τους όρους τιμολόγησης, της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ της 28.02.2014, η ΔΕΗ ΑΕ έδωσε σήμερα εντολή στον ΑΔΜΗΕ, με εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία, να προβεί στην απενεργοποίηση των μετρητών φορτίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε» .


Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form