Επενδυτικές Σχέσεις - 04.12.2015

Ενημέρωση επί του πρώτου θέματος ΗΔ της ΕΓΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2015, έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα μία πρόταση υποψηφιότητας για τη θέση Μέλους Δ.Σ. το οποίο, σε περίπτωση εκλογής, πρέπει να οριστεί υποχρεωτικά εκ του ν.3016/2002 ως μη Ανεξάρτητο. Η σχετική υποψηφιότητα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr .

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form