Επενδυτικές Σχέσεις - 18.03.2014

Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης με την ΕτΕΠ

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗH ΔΕΗ ανακοινώνει την υπογραφή της πρώτης σύμβασης χρηματοδότησης ύψους € 235 εκ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο μιας συνολικής εγκεκριμένης από την Τράπεζα γραμμής χρηματοδότησης, ύψους € 415 εκ.

Η χρηματοδότηση αυτή αφορά επενδύσεις για την περίοδο 2013-2015 για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας.


Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form