Επενδυτικές Σχέσεις - 11.12.2014

Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σήμερα 11 Δεκεμβρίου 2014, υπεγράφη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η πρώτη δανειακή σύμβαση ύψους € 80 εκατ. για επενδύσεις της περιόδου 2014-2019 σε νέα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Η σύμβαση αυτή αποτελεί μέρος συνολικής χρηματοδότησης ύψους € 190 εκατ. και αφορά σε επενδύσεις όπως:
•    Την κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη νότια Ρόδο καθαρής ισχύος 115 MW διασφαλίζοντας το μακροχρόνιο ενεργειακό εφοδιασμό του νησιού και επιτυγχάνοντας υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, και
•    Την κατασκευή αναπτυξιακών έργων σε δεκαεπτά Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής σε νησιά όπως η Σαντορίνη, η Λέσβος, η Κάλυμνος κ.α. με στόχο την αξιόπιστη αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών των νησιών αυτών, όσο και την αντικατάσταση μονάδων παλαιάς τεχνολογίας με νέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον καθώς επίσης και την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των Σταθμών και των υποδομών τους.
Ο Όμιλος ΔΕΗ διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο, υποστηρίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου σε έργα μεγάλης σημασίας για την οικονομία, τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας και το περιβάλλον.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form