Επενδυτικές Σχέσεις - 23.07.2014

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣχολιάζοντας σημερινά δημοσιεύματα για επενδύσεις σε αιολικά πάρκα, η ΔΕΗ ενημερώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την καταρχήν έγκριση υλοποίησης της επένδυσης Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 150 MW, και συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 180εκατ., στη Ροδόπη, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί από την ΡΑΕ η αξιολόγηση σχετικών αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επίσης, στο πλαίσιο της πρότασης χρηματοδοτικής διάρθρωσης των εν λόγω επενδύσεων που ζητήθηκε από τη ΡΑΕ κατά τη συνήθη προβλεπόμενη διαδικασία, το ΔΣ αποφάσισε την καταρχήν έγκριση του σχεδίου χρηματοδότησης της επένδυσης ως ακολούθως:

- ποσοστό 60% της χρηματοδότησης να προέρχεται από τραπεζική χρηματοδότηση, και

- το υπόλοιπο 40% να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. που θα προέλθουν από εισφορά κεφαλαίων από τη ΔΕΗ Α.Ε. (όπως μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με σύναψη ομολογιακού δανείου κ.λπ.) Η εισφορά κεφαλαίων από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής θα εγκριθεί από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., όταν αυτό απαιτηθεί, και πάντως αφού έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές αδειοδοτήσεις ή/και εγκρίσεις και πριν την έναρξη κατασκευής των Αιολικών Πάρκων.

Τέλος, το ΔΣ ενέκρινε:
- την επένδυση κατασκευής ενός Αιολικού Πάρκου στην Κρήτη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW και συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 9.002.700, πλέον δικαιώματος προαίρεσης μίας ακόμα πρόσθετης Ανεμογεννήτριας έως 3,3 MW προϋπολογισμού Ευρώ 3.960.000, και
- την διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου.


Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form