Επενδυτικές Σχέσεις - 28.01.2014

Συμπληρωματικές επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος ΗΔ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρίας, συμπληρωματικών επεξηγήσεων επί του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2014.


Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
Αναβαθμίστε τον browser σας

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα προτείνεται η αναβάθμιση του browser σας.

Ραντεβού Ραντεβού appointment form